Maak recycling tastbaar

Met onze interactieve recycle machines geven wij gastlessen over plastic zwerfafval. Voor, tijdens en na de gastles steken de leerlingen zelf de handen uit de mouwen en laten ze hun hersens kraken. Over duurzaamheid, innovatie en circulaire economie: thema’s die in het onderwijs een steeds grotere rol spelen.

Waarom?

Het Plastic Power Pakket maakt de circulaire economie zichtbaar en tastbaar voor leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ze zien hoe het werkt en dát het werkt. Nu steeds meer steden circulaire ambities hebben, is het van belang dat alle inwoners, en juist ook kinderen, echt snappen wat de circulaire economie inhoudt. Alleen zo kun je bewoners meenemen in de ambities van de stad en de nodige gedragsverandering teweegbrengen.

In het kort

Het Plastic Power Pakket laat leerlingen kennismaken met de techniek van de toekomst. De belangrijkste punten op een rij:

  • Lesdoel: inzicht geven in de aard van het zwerfafval probleem en vooral in de mogelijkheden en kansen van recycling en hergebruik.
  • Verschillende niveaus: basisonderwijs groep 6, 7, en 8; vmbo en onderbouw havo/vwo en bovenbouw havo/vwo.
  • Sluit aan op 21e-eeuwse vaardigheden en op kerndoelen voor verschillende vakken, waaronder Nederlands, Natuur & Techniek en Scheikunde.
  • Leerlingen leren door te doen. Ze zijn actief bezig met de materialen en ervaren de gehele cyclus van recycling.
  • Een gastdocent en technicus leiden de gastles in goede banen. Voor extra impact zijn volop lessuggesties beschikbaar.
  • Onze horizontale aanpak maakt de samenhang tussen de thema’s duurzaamheid, circulaire economie en innovatie duidelijk en zorgt zo voor een goede aansluiting op vervolgonderwijs en loopbaan.

Lessen voor extra impact

Speciaal voor het Plastic Power Pakket zijn ondersteunende lessuggesties ontwikkeld, die helpen het gebruik van de interactieve machines in te bedden in het curriculum. De lessuggesties zijn niet noodzakelijk, maar geven de gastles wel veel meer impact. Door voor en na de gastles de materie te verdiepen, krijgen leerlingen meer inzicht in het belang van een duurzame samenleving en hun eigen rol daarbij. Idealiter ziet het lesprogramma er daarom als volgt uit:

Voorbereidende lessen

Er wordt een lesuur besteed aan het uitvoeren van twee tot vier lessuggesties. De opdrachten VOOR de gastles draaien vooral om bewustwording van het afvalprobleem. Leerlingen staan stil bij het belang van afvalscheiding, recycling en de circulaire economie. Bovendien zien ze dat deze problematiek ook in hun belevingswereld speelt.

De gastles

Tijdens de gastles delen de experts van het Plastic Power Pakket hun kennis met de leerlingen en nemen ze hen live mee in het recycleproces van plastic afval tot 3D-print.

Na de les

Na de gastles wordt er nog een keer een lesuur besteed met het uitvoeren van lessuggesties. Hierbij wordt vooral ingegaan op mogelijke oplossingen voor het afvalprobleem en worden de leerlingen uitgedaagd om zich te verdiepen op het gebied van innovatie- en productieprocessen.

De lessuggesties

De lessuggesties zijn geschikt voor alle leerkrachten die duurzaamheid meer aandacht willen geven. De lessen zijn ontwikkeld voor verschillende niveaus in het onderwijs. Je kunt zelf kiezen welke les je in welke klas ze worden ingezet. De focus van de lessuggesties vóór de gastles ligt met name op bewustwording en onderzoek. De lessuggesties ná de gastles zijn meer verdiepend op het gebied van innovatie, product ontwerp en productieprocessen. Elke les bestaat uit een instructievel voor de docent en werkbladen voor de leerlingen.

Basis onderwijs

Speciaal om leerlingen uit groep 6, 7 en 8 bewuster om te laten springen met plastic, zijn er lessen ontwikkeld waarin ze het plastic gebruik in hun omgeving gaan onderzoeken. Door hun eigen gewoontes onder de loep te nemen, krijgen ze een idee over de omvang van het probleem. Maar ze gaan ook creatief aan de slag om op speelse wijze na te denken over mogelijke oplossingen voor het probleem. De lessen komen natuurlijk het allerbeste tot hun recht als er voor wordt gekozen om ook de gastles met het Plastic Power Pakket aan te vragen!

Voortgezet onderwijs

De recycle lessen voor het voortgezet onderwijs zijn verdeeld over onder- en bovenbouw. Vaak weet de docent echter het beste wat het niveau van zijn of haar klas is. Gebruik het aanbod dus ook vooral om zelf een aantal lessen te selecteren die passen bij de interesses en het niveau van uw leerlingen!

Gastles aanvragen?

Meld je hier vrijblijvend aan voor een gastles. Na aanmelding neemt een gastdocent contact op om de praktische zaken samen af te stemmen.

De gastles zelf duurt ongeveer 1 uur en wordt gegeven door een gastdocent  met ondersteuning van een technicus. Samen zorgen zij ervoor dat de machines aanwezig zijn in de klas, nemen ze werkbladen mee, een sample pakket van 3D-geprinte items en andere innovaties op het gebied van circulaire economie en plastic recycling. Voor alle leerlingen is er tot slot een 3D-geprint souvenir van gerecycled plastic.

Maak hieronder een keuze

FAQ

Hoe werken de machines van het plastic power pakket?

Tijdens de gastles worden er 4 machines meegenomen:  

  1. Shredder met grove messen
  2. Shredder met fijne messen
  3. Plastic extrusie machine
  4. 3d printer

Het geselecteerde plastic afval wordt met een hand aangedreven shredder door de bezoekers in grove stukken gemalen. Vervolgens worden deze snippers met een fijnere shredder in kleinere stukjes gemalen. Deze stukjes worden door middel van de hand-aangedreven plastic extruder omgesmolten tot een plastic draad, welke de grondstof is voor een 3D printer. De 3D printer maakt er vervolgens een nieuw product van.

 

Kun je elke soort plastic gebruiken als input materiaal?

Niet elke plastic soort is even geschikt voor het gebruik in 3d printers. Wij verwerken met name bioplastic (PLA) en polystyreen (PS). Petflessen zijn niet geschikt voor het low-tech process, en ook PVC verwerken wij niet in verband met de emissies die daarbij vrij komen. Voor de gastles, zal de gastdocent van tevoren afstemmen met de leraar met welk plastic afval we tijdens de lessen zullen werken.

Hoe zit dat met de emissies die vrijkomen tijdens het 3d printen?

Gedurende het 3D-printen is er kans op inhalatie van de vrijgekomen stoffen als damp of in de vorm van nanodeeltjes die bij het printen ontstaan. Het vrijkomen van deze stoffen hangt af van parameters zoals het gebruikte filament, de printomstandigheden, en de grootte van het te printen object. Naast het goed ventileren van de ruimte, gebruiken wij tijdens het proces een mobiele afzuigunit. Deze bevat zowel een HEPA filter als een carbon filter waardoor eventuele stofdeeltjes en damp afgezogen en gefilterd worden.

Wat voor producten printen jullie tijdens de les?

Het 3d printen is een relatief langzaam proces en daarom printen wij tijdens de gastlessen kleine producten zoals ringen, met een relatief korte printtijd zodat je als toeschouwer snel doorhebt wat er precies gemaakt wordt en zelfs kans hebt dat je het product direct mee kan nemen.

Hoe lang duurt het 3d printen van een ring?

Het 3D printen van een ring duurt tussen de 10 en 15 minuten, afhankelijk van het aantal details in het logo.